Home / مدنیت و صنعت / ایتی هرویی

ایتی هرویی

آیتی هرویی مولانا (سال تولد و وفات نامعلوم) ، شاعر عصر 15 فارس-تاجیک. در هرات زندگی کرده، با اهل ادب آن جا علاقة زیچ داشته است. آیت هرویی در شعر «نرگسی» و «آیتی» تخلّص کرده است.

به قول معاصرانش او هر جا مضمون باریکی در شعر دیگران می‌یافته است، آن را فوراً نظم می‌کرده است. آیتی هرویی همچون شاعر غزلسرای زمانش شناخته شده است.

ز او دیوان غزلیات باقیست. به ز­بان ترکی نیز شعر می‌گفته است.

در بارمان

Инчунин кобед

‌محمّدزمان نقاش

‌محمّدزمان نقاش (سال توّلود و وفاتپش نامعلوم) ، موسوّیها آخر اسری  16-اوّل عصر 17 فارس. …