معلومات آخرین
Home / علم / نیترافاسکه

نیترافاسکه

نیترافاسکه، نورین مینیرلی مرکّب نیتروژن، فسفر و کلییدار. 35-52% n، pjo|و ک20 دا­رد. با راه با آمیختة کیسلاتة نیترات و فاسفت (در آمیختگی ام­میک و کلرید کلیی) ویران کردن اپّتیت یا فسفریت حاصل می‌کنند. نیترافاسکه از پریسیپیتت، امّا­فاس و سیلیترة امّیکی عبارت بو­ده، همچون نوری اساسی برای همه گونه زراعت استفاده می‌شود. نگرید نیز نوریهای کامپلیکسی.

در بارمان

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …