معلومات آخرین
Home / مدنیت و صنعت / نیازی بخارایی

نیازی بخارایی

نیازی بخارایی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، شاعر عصر 16 تاыیک. در بخارا به دنیا آمده، در جوانی (تقریباً بین سالهای 1564-1566) به هندوستان رفته است. در دایرة ادبی هند اشتراک نموده، بعد 10 سال به وطن برمی‌گردد. تذکره‌‌نگار و همزمان نیازی بخارایی نثاری بخارایی، که با او واخورده، هم‌صحبت شده است، در «موزکّیر-ال-ادباب» ذکر می‌کند، که مولانا نیازی بخارایی ولد مولانا سید علی بوده، «طبعش بیچاشنی نیست»، اشعار رنگین و نکو دارد. اشعار نیازی بخارایی پراکنده بوده، در بیاض و تذکره‌ها دچار می‌آید. موضوع اساسی ایجادیات شاعر را وصف عشق، پند و نصیحت، شکایت از زندگی و ظلم زمانه، بعضاً تنقید احکام دین تشکیل می‌دهد.

در بارمان

Инчунин кобед

سرخانه

سرخانه، قسم اوّل سرود، که به اندازة یک بیت متن سرود اجرا می‌شود. بعضاً سرخط …