معلومات آخرین
Home / علم / نیورینامه

نیورینامه

نیورینامه (از نیور… و یون. inoa-نخ، آته-پسایند نام آماسها) ، آماس عصب، آماس بی‌ضرر (بی‌خوف) ، که از پردة عصب cap می‌زند. بیشتر در عصب سامعه پیدا می‌شود. هنگام نیورینامة عصب سامعه گوش غوواس زده، قابلیّت شنوایی سست و حتّی قطع می‌گردد؛ در وقت انکشاف منبعدة آن cap چرخ می‌زند و موشکهای میمیکی سست می‌شوند.

در بارمان

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …