Home / علم / نیورینامه

نیورینامه

نیورینامه (از نیور… و یون. inoa-نخ، آته-پسایند نام آماسها) ، آماس عصب، آماس بی‌ضرر (بی‌خوف) ، که از پردة عصب cap می‌زند. بیشتر در عصب سامعه پیدا می‌شود. هنگام نیورینامة عصب سامعه گوش غوواس زده، قابلیّت شنوایی سست و حتّی قطع می‌گردد؛ در وقت انکشاف منبعدة آن cap چرخ می‌زند و موشکهای میمیکی سست می‌شوند.

در بارمان

Инчунин кобед

بازاراف شوکت شریف‌افیچ

بازاراو شوکت شریف‌افیچ (تولد 16. 3. 1958، دوشنبه) ، اقتصاددان-منیجر تاجیک، د. ا. اقتصادی (2001). …