Home / مدنیت و صنعت / نیروده پبلا

نیروده پبلا

نیروده (neruda) پبلا (تخلّ .؛ نام و فم. نیفتل ریکردا ریی­یس بسولتا؛ 12. 7. 1904، پرّل-23. 9.

1973، سنتیگا) ، شاعر و خادم جمعیّت چل.  عزای پرتیة کمونیستی چل از سال 1945. در انیویرسیتیت سنتیگا خوانده است. در کارهای دیپلماتی  بود (در پسپنیه، می‌­کسیکه). اثرهایش از سالهای 20 چاپ می‌شوند. در مجموعة اشعار لیریکی «بیست شعر عاید به عشق و یک سرود نومیدی» (1924) ، شاعرهای سالهای 1925-1935 («جای زندگی-زمین»، ج. 1-2) آهنگهای دلسردی و بی‌کسی صدا می‌دادند. در مبارزة ضدفشیستی خلق اسپ­نیه اشتراک داشت (1936-1937). در کتاب شعرهای «اسپنیه در کاشانن دل» (1937) نیروده همچون حافظ خلق مبارز، جارچی یکدلی آدمان برآمد کرده است. سالهای 1942-1943 «سرود مهر استالین­گرد» را نوشت.

برای فاش کردن سیاست ریکسیانی پرزیدنت گانسلیس ویدیلا او را تعقیب نمودند. سال 1948 ایپاپیّه عاید به تقدیر امیریکة لاتینی-«سرود عمومی‌خلقی» را در پنهانکاری نوشته تمام کرد. سالهای 1949-1952 نیروده به مملکتهای اوراپه و آسیا سفر کرده، در حرکت طرفداران صلح اشتراک داشت، اعضای ساوی­ت عمومی‌جهانی صلح (از 1950) بود. چند بار به ا.ج.ش.س. آمد. جمع‌بست تأثّرات این سالها روزنامة لیریکی «تاکزارها و شمالخا» (1954) می‌باشد. اندیشه‌های فلسفی نیروده در «قصیدة نخستشیا» (1954-1957) و کتاب شعرهای لیریکی «ایستروگریا» (1958) انعکاس یافته‌اند.

مجموه‌های «بحرنوردی و  بازگشتها» (1959) ، «صد سانیتة عشق» (1960) ، «سنگهای چل» (1960) ، «سرودهای مراسمی» (1961) ، «قیامت» (1969) ، داستان ترجمیهالی «یادگاری جزیره‌های سیاه» (ج. 1-5، 1964) و غیره از وسعت دایرة نظم او شهادت می‌دهند. مؤلف آچیرکهای «سیاحت» (1955) ، ایسّییو مقاله‌های تنقیدی و پوپولیستی می‌باشد، «سرود کهرمانی» او (1960) به روالوتسیة کوبه بخشیده شده است. صنعت نیروده، که در مجرای رئالیزم سوسیالیستی نشو و نما یافته بود، به نظم بسیار مملکتهای جهان تأثیر کلان رساند. دارندة مکافات بینلخلقی صلح (i960) ، مکافات بینلخلقی لنینی «برای مستحکم کردن صلح بین خلقها» (1959) ، مکافات نابیلی (1971) بود. با آردین «دوستی خلقها» مکافاتانیده شده است. چندی از شعرهای او به زبان تاجیک ترجمه شده‌اند («کبر فراموش‌شده»، 1964؛ «نام بی‌قراری»، 1965؛ «بعد از جنگ»، 1967 و غیره).

در بارمان

Инчунин кобед

bozgasht

بازگشت

بازگشت در تصوّف اصل (کلمه)-ا شمم از اصول (کلمات)-ا هشتگانة وضعکردة ‌خواجه ‌عبدالخالق غجدوانی، که …