معلومات آخرین
Home / جغرافیا / نیپلیها

نیپلیها

نیپلیها 1) نام همة اها­لی نیپل. 2) نام خلقهایی، که سر تا سر سرزمین نیپل مسکن بودند و به اتّحادیة گورکخها داخل گردیده، تدرپدپ یک خلد شدید. دالا کریب ایسف اخالی مملکت را تشکیل می‌دهند. به زبان نیپلی گپ می‌زنند. شماره‌اشان تقریباً 8، 9 ملن نفر (1978). دینشان-هندویه، 7، 5% دینداران بوداپرستند، 3%-مسلمان. قسم زیاد نیپلیها با دیخقانی (شالی و غلّه‌کاری، پرورش جوار-مکّه، کرتاشکه، تماکو و غیره) و چارواداری مشغول بوده، قسم دیگرشان در صناعت کار می‌کنند. دایر به تاریخ، خواجگی و مدنیّت نیپلیها نیگ. نیز نیپل.

در بارمان

Инчунин кобед

دیهة سفیدشهرک

سفیدشهرک، دیهه‌ای است در ساویت قشلاق لاهوتی ریان خاولینگ، ولایت کولاب. تیرّیتاریة ساوخاز به نام …