معلومات آخرین
Home / زیست شناسی / نیمتادة گندم

نیمتادة گندم

نیمتادة گندم (anguina tritici) ، کرمچه‌ای است، که کسلی انگولّیولیناز گندم را به وجود می‌آرد. به جو، جودار، سولی و غیره نیز ضرر می‌رساند. نیمتادة گندم در داغستان، ارمنستان، آذربایجان، گرجستان شرقی، کشور کرسنادر، اینچنین در آسیای میانه، از جمله در تاجیکجستان وامیخورد. رستنی هنگام از نیمتادة گندم آسیب دیدن تماماً از سبزش می‌ماند و به جای دان در خوشه‌ها بزغونج (غلّه) حاصل می‌شود.

در داخل هر یک بزغونج از 5 تا 15 هزار کرمچه‌ها موجودند. بزغونجها به زمین ریخته، از نمی می‌کفند، کرمچه‌های آنها اوّل به پایه، بعد به برگ و از آن به جنین گل گذشته، رستنی را کسل می‌کنند. نیمتادة گندم با دان، پخال و اینچنین آلات خواجگی قشلاق پهن می‌ش­ود. حالا نیمتادة گندم در ا.ج.ش.س. قریب تماماً  نیست شده است.

دبیات: کریناوه ا. س. ، کرلّ ه. ل. ، پرزیتیچیسکی نیمتادы رستی­نیی ا می‌رы باربы س نیم، تام 1-2، لنینگراد، 1969-71.

در بارمان

Инчунин кобед

lolaarusak

لاله‌اروسک

لاله‌اروسک (رpaver rhoeas) ، یک نوع گیاه یکساله. پایهش (درازی‌اش 5-40 سم) حمیده و مویکهای …