معلومات آخرین
Home / مدنیت و صنعت / نسر عشّاق

نسر عشّاق

«نثر عشّاق» یکی از قسمتهای ترانوی «شش‌مقام»، که در شعبة یکم مقام «راست» (در جای نهم) عمل دارد. آهنگ تأثیربخش و روح‌افزا داشته، بر غزل مشهور حافظ شیرازی «اگر آن ترک شیرازی…» تصنیف شده است نسبت می‌دهند. سراوّل شکستی  ن. خیلی ساده و آسانخان بود و فقط با چند حرف شکسته‌اش مثل دال (>) ، نون (س>) ، یا (j) از ن. فرق می‌کرد. بعدتر به آن عنصرهای شکستة تعلیق داخل گردیده، باعث دشوارخانی شد.

در انکشاف شکستة ن. خوشنویس عصر 17 درویش عبدالمجید تالیقانی خذمت زیاد کرده است و شیوة او تا امروز دوام دارد.

در بارمان

Инчунин кобед

سرخانه

سرخانه، قسم اوّل سرود، که به اندازة یک بیت متن سرود اجرا می‌شود. بعضاً سرخط …