Home / علم / نسر ابن سییار

نسر ابن سییار

نثر ابن سییار (سال تولد و وفات نامعلوم) ، یکی از حاکمان عرب در ولایت خرا­سان. نثر ابن سییار حاکم خراسان (738) تعیین شده، تا سال 748 برای مستحکم نمودن حاکمیت امویان کوشید. س-آلهای 738-741 در مضافاتهای میاناب دریاهای آموو زرافشان، در چاچ (تاشکینت) ، فاراب و فرغانه جنگیده، مدالهای به امه-ویان سرنفراورده را به خود تابع نمود. بعد این اساساً سیاست صلح‌جوی را پیش گرفت. ولی ماوراءالنهر را دیگر آرام کرده نتوانست. مبارزة ضد خلافت امویان دوام کرد و دیری نگذشته حرکت عبّاسیان cap شد و آن نثر ابن سییار را مجبور کرد سال 748 شهر مرو را واگذاشته، به سوی نیشاپور عقب ‌نشیند. عبّاسیان در نزدیکی شزر توس لشکر نثر ابن سییار را تارمار کردند و خود او هلاک شد. با همین حاکمیت امویان به آخر رسیده، سال 750 به جای آنها عبّاسیان آمدند.

در بارمان

Инчунин кобед

‌محمّدلی قوچانی

‌محمّدلی قوچانی    (سال تولدش نامعلوم-وفاتش 1877) ، خوشنویس و دانشمند فارس. اصلاً از قوچان …