معلومات آخرین
Home / زیست شناسی / نشگول

نشگول

نشگول (rudbeckia) ، جنس رستنیهای یک، دو یا بسیارسالة علفی، منسوب مرکّبگولها پا­یه بلند،

برگ پرّه یا پرشکل، گلتودة سبتک، گلجایه برجستة دومچبرگش نوگ‌تیز دارد. زبانچگولش بی‌ثمر، عادتاً زرد یا نارنجی بوده، نیچگولش دوجنسة بیشتر قرمزی می‌باشد. قریب 30 نمود نشگول اساساً در دشتهای امیریکة شیما-لی می‌روید. اکثر  نمودهای نشگول آرایشی بوده، از ژوئیه تا اکتبر گل می‌کنند. نشگول رستنی خشکی‌تاب‌آور است. آن را چون دیگر گلهای بلندقد برای بتّه‌دیوار و چارباغ استفاده می‌برند. نشگول را از تخم و بیخ‌جست زیاد می‌کنند. در تاجیکیستایه 4 نمود نشگول (r. ful-qida، r. hirta، r. laciniata و r. spe-ciosa) aز cال 1940 پرورش کرده می‌شود. r. hirta رستینی یکساله بو­ده، بلندی‌اش 0، 50-0، 75 متر، گلش زرد یا زرد طلارنگ است. r. ful-qiaa، r. laciniata و r. speciosa pacتنیهای بسیارسالة قدشان 0، 8-2، 5 ا بوده، گل زرد، زرد طلارنگ یا زرد بلند دارند.

دبیات: تسویتاوادستوا و گارادخ ا پاسیال­کخ تدجیکیستنه، دوشنبه، 1965؛ پالیتیکا آ. م. ، میشینکاوه ا. پ. ، دیکا­رتیونыی تروینیستыی رستینیه، آتکرы­تاگا گرونته، لنینگراد، j967.

در بارمان

Инчунин кобед

lolaarusak

لاله‌اروسک

لاله‌اروسک (رpaver rhoeas) ، یک نوع گیاه یکساله. پایهش (درازی‌اش 5-40 سم) حمیده و مویکهای …