معلومات آخرین
Home / جغرافیا / ننیها

ننیها

ننیها (خود ننه‌ای گویند، نا­م قدیمیشان گالدها) ، حلقیست، که اساساً در ساحلهای پایان‌آب دریای امور (کشور خبراف رسفسر) و شاخابهای راست دریای اسّور (کشور پریماریة رسفسر) مسکنند. ش و-ماره‌اشان در اتّحاد شوعروی تقریباً 10، 5 هزار نفر (1979). گروه خرد ننه در ختایی، بین دولتهای سونگر و اسّور نیز زندگی می‌کنند. به زبان ننیی و قسم زیادشان به زبان روسی گپ می‌زنند. تا ابتدای عصر 20

قتع نظر از پهن شدن مذهب پرواسلوی، شمنیه تأثیر کلان داشت. در ایتناگینیز ننه اجدادان اهالی محلی پریموریه، اینچنین گروههای گوناگون تنگوس و منجور و احتمال، مغولها اشتراک کرده‌اند. در اتّحاد شوعروی اکثریّت ننه در کالخوزها کار می‌کنند. در کالخوزها برابر خواجگی عنعنوی ماهیگیری و شکار، چارواداری و دهقانی نیز ترقّی می‌کند.

در بارمان

Инчунин кобед

دیهة سفیدشهرک

سفیدشهرک، دیهه‌ای است در ساویت قشلاق لاهوتی ریان خاولینگ، ولایت کولاب. تیرّیتاریة ساوخاز به نام …