Home / علم / نقشگیری گرویمیتری

نقشگیری گرویمیتری

نقشه‌گیری گرویمیتری مجموع چِنکنی بزرگیهاست، که میدان گرویتتسیانی ناحیة مویین را افاده می‌کند. اینچنین مقرّر نمودن موقع پونکتهای  گرویمیتری را در بر می‌گیرد.   نقشه‌گیری گرویمیتری را عادتاً با یاری گرویمیترها، اسبابهای رقّاصقدار و وریامیترهای گرویتتسیانی می‌گذرانند.   نقشه‌گیری گرویمیتر از روی تعییناتش به نقشه‌گیری گرویمیتری عمومی و نقشیپری گرویمیتری مفصل تقسیم می‌شود.

نقشگیری گرویمیتری عمومی را برای آموختن شکل زمین و ساخت عمومی گیالاگی ناحیه‌های کلان.   نقشه‌گیری گرویمیتری مفصل را برای مویین نمودن ستروکتوره‌های علی‌حدة گیالاگی، جایهای معدندار و تمایلات شاقول استفاده می‌برند. در اساس معلوماتهای  نقشه‌گیری گرویمیتری خریطه‌های؛ گرویمیتری می‌سازند، که آنها قسمی  اناملیة میدان گرویتتسیانی زمین را تشکیل می‌دهند.

در بارمان

Инчунин кобед

بازاراف شوکت شریف‌افیچ

بازاراو شوکت شریف‌افیچ (تولد 16. 3. 1958، دوشنبه) ، اقتصاددان-منیجر تاجیک، د. ا. اقتصادی (2001). …