Home / علم / نقشگیری ایراگیافیزیکی

نقشگیری ایراگیافیزیکی

نقشه‌گیری ایراگیافیزیکی از هوا به قید گرفتن بعضی خاصیتهای فیزیکی ابژکتها، از جمله گمّه-شعاع‌افکنی، اینچنین یک قطار پرمیترهای میدانهای مگنیتی، گرویتسیانی، الکتری و سه‌ایسمیکی زمین را گویند.

در بارمان

Инчунин кобед

sektanstvo

باقیریه

باقیریی، یک فرقة امامی شیعه، که پیروانش امامت را از علی‌ ابن ابوطالب تا امام …