معلومات آخرین
Home / مختلف / نقلیات دریایی

نقلیات دریایی

نقلیات دریایی، نقلیاتی آبی، نقلیاتیست، که توسط آن با راههای آبی داخلی (دریاها، کولها، آب‌انبارها، کانالها) بار و پسسجیر می‌کشانند. نقلیات دریایی فلات (همه گونه کشتیهای گوناگون دریایی) ، راههای علاقه، بندرها، مؤسسه‌های کشتی‌سازی و تعمیر کشت و غیره را متّحد می‌کند.

کیشتیگردی دریایی در عصرهای 6-9 در بیننّهرین، مصر قدیم و ختایی ترقّی کرده بود. راه بزرگ آبی «از وریگها تا یونانیها» (راه آبی تجارتییست در رو­س کییف، که روس شمالی را با جنوبی، نزدیبلتیکه و سکندینویّه را با رم می‌پیوست) مشهور است. در روسیه اوّلین کشت سال 1815 (در پتربورگ) ساخته شد. اوّ­لین تیپلاخاد جهان را سال 1903 در روسیه ساخته‌اند.

نقلیات دریایی مخصوصاً در سالهای حاکمیت ساویتی باسرعت ترقّی کرد. طول عمومی راه دریای ا.ج.ش.س. 9، 6 میلیون کیلومتر بوده، زیاده از 144، 5 هزار کیلومتر آن کشتی‌گرد است. مهمترین راههای دریایی اینهایند: ولگا، دنیپر، دان، دوینة شمالی، پیچاره، انیسیی، لینه، آب، ارتыش، امور. مهمترین کانالهای کشتی‌گرد بهر سفید و بلتیکه، راه آبی والگه و بلتیکة به نام ولاديمير الیچ لنین، کانال به نام مسکو، کانال والگه و دان به نا­م ولاديمير الیچ لنین می‌باشند. بندرهای اساسی دریایی اینهایند: مسکو (3-تا) ، گارکیی، والگاگرد، کییف، دنیپراپیتروفسک، لنینگراد، راستاو، پیرم، ارخنگیلسک، آسیتراوا (در دریای لینه) ، کرسنایرسک، ناواسیبیرسک، آمسک، خبروفسک، اگرکه. انکشاف راههای آبی داخلی به توفیل ساختمان انشائات کلان گیدرا­انیرگیتیکی با شلیوزهای کشتی‌گرد (والگاگرد، کویبыشیف، سرتاو، گارکیی (در دریای ولگا) ، پیرم (در دریای کمه) ، کخاوکه، کرمینچوگ، دنیپ­رادزیرجینسک، کییف (در دریای دنیپر) ، ناواسیبیرسک (در دریای آب) ، ارکوتسک، برتسک (در دریای انگره) و غیره به تنظیم جریان دریاها مساعدت می‌کنند. فلات دریایی منتظم با کشتیهای نو حاضره‌زمان تأمین کرده می‌شود. در ا.ج.ش.س. با نقلیات دریایی 568، 1میلّیان تُن بار (بردواوردش 244، 9 ملّیرد تُن/کیلومتر) و 138 میلیون نفر پس­سجیر کشانیده شده است (1 ژانویه 1980).

ز جملة دریاهایی، که در حدود تاجیکستان جاریند (قسماً دریای ام و و شاخاب آن پنج) کشتی‌گردند (طولشان 300 کیلومتر). کا­ر نقلیات دریای داخل رسّ تاجیکستان را مؤسسة کارهای کشتیرانی دریای آسیایمیانگی به عهده گرفته است. با کشتی بین ریسپوبلیکه‌های برادری ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان بار می‌کشانند. سال 1970 با نقلیات دریای 160، 0 هزار تُن بار کشا­نیده شده است، که حجم وارداتش 333، 2 هزار تُن بود. قسم زیاد بار آورده شده محصولات نیفت (42%) ، غلّه (9%) ، چوب و تخته (4%) است. پنج، ایوج، فیزابادقلعه ایستگاههای اساسی کشتیند. قریب ه­مة بار از بندر ترمذ (رسّ ازبکستان) آورده می‌شود. ایستگاه کشتی پنج پایان با راه آهن کمبر آن جا علاقه‌مند است.

در بارمان

Инчунин кобед

بازاراف نعمت اسماعیلاویچ

بازاراو نعمت اسماعیلاویچ (تولد 1. 4. 1954، دیهنو ولایت سرخاندریای جمهوری ازبکستان) ، جرّاح-آنکالاگ، د. …