Home / زیست شناسی / نخوتک

نخوتک

نخوتک (astragalus) ، جنس رستنیهای یک یا بسیارسالة علفی و بتّه‌ای؛ منسوب لوبیایها.

برگ طاقپرشکل و گل میده دارد. 2000 نمود آن اساساً در منطقه‌های خشک نیمکرة شمالی دچار می‌آید. در ا.ج.ش.س. زیاده از 900 نمودش معلوم بوده، بیشتر در آسیای میانه (تقریباً 600 نمو­دش) و کوکز می‌روید. در تاجیکستان 270 نمود نخوتک می‌سبزد. از آنها rytilobus (نیگ. ره‌ایم .) ، ا. se-samoides، a. sieversianus بیشتر پهن شده‌اند. در بین رستنیهای جنس نخوتک نمودهای دارویی، تکنیکی، خوراکی و آرایشی خیلی بسیارند. آنها به مقدار زیاد سفیده، الک­لاید و گلیکازید دارند. باکتریه‌های ازاتندوز ریشة نخوتک خاک را از نیتروژن بایی می‌گرداند. پایة بعضی نمود نخوتک صمغ دارد، که آن در صناعت بافندگی، کاغذ و غیره استفاده می‌شود.

در بارمان

Инчунин кобед

lolaarusak

لاله‌اروسک

لاله‌اروسک (رpaver rhoeas) ، یک نوع گیاه یکساله. پایهش (درازی‌اش 5-40 سم) حمیده و مویکهای …