معلومات آخرین
Home / علم / نفاتات

نفاتات

نفاتات (ار. -آبیلوار شدن) ، جوششیست در درون و بیرون پوست مانند آبله‌ای، که هنگام سوختن از آتش و آب جوش حادث می‌گردد. در آن بیشتر آب و گاها خون سیوق هم جمع می‌­شود.

در بارمان

Инчунин кобед

بازاراف شوکت شریف‌افیچ

بازاراو شوکت شریف‌افیچ (تولد 16. 3. 1958، دوشنبه) ، اقتصاددان-منیجر تاجیک، د. ا. اقتصادی (2001). …