معلومات آخرین
Home / مدنیت و صنعت / نجم‌الدّین شمس‌الدّین

نجم‌الدّین شمس‌الدّین

نجم‌الدین شمس‌الدّین (فمیلیه شمس‌الدّیناو، 1905، دیهه نیگنات ریان پنجکینت-1964، ه­مان جا) ، شاعر خلکی تاجیک. پدرش ملّا شمس‌الدّین مرد با­سواد بود. نجم‌الدین شمس‌الدّین تا آخر عمر در کالزاز به نام رودکی ریان پنجکینت کار کرده، در ساعتهای فراغت بهاهتن شعر می‌گفت. او اساساً به سرودن اشعار هجویی میل داشته، در ای قبیل سروده‌هایش تنبل و بیکارخوجه‌ها و نقصان کا­ر بعضی سرکاران کالخوزشان را تنقید می‌کرد. نجم‌الدین شمس‌الدّین در یک سیلسی­له شعرهایش آبادانیهای دیارش را در دوران ساویتی وصف کرده است. از ایجادیات نجم‌الدین شمس‌الدّین بعضی نمونه‌ها در کتاب «نمونة فلکلور» دیار رودکی» (استالین‌آباد، 1958) به طبع رسیده‌اند.

در بارمان

Инчунин кобед

سرخانه

سرخانه، قسم اوّل سرود، که به اندازة یک بیت متن سرود اجرا می‌شود. بعضاً سرخط …