معلومات آخرین
Home / مدنیت و صنعت / نجیب هند و

نجیب هند و

نجیب هند و (سال تولد و وفات نامعلوم) ، شاعر عصر 19. هندونجاد، از اهل شهر شاهیجهاناباد هندوستان بود. به بخارا آمده، چندی در این شهر استقامت نمود. در بین اهل فضل و دانش بخارا شهرت یافته، در چمعامد و مخفیلهای ادبی اشتراک می‌کرد. نجیب هند و اشعارش را به زبانهای هندی، پشت و و تاجیکی ایجاد می‌نمود. از نجیب هند و در تذکره‌ («تحفت-ال-احباب» واضح، «نمونة ادبیات تاجیک» صدرالدّین عینی) و بیاضهای عصر 19 غزلهای در مضمون و موضوعهای عنعنوی ادبیات تاجیک آفریدشده محفوظند. به غیر از شاعری هر هنر خطّاطی نیز مشهور بود.

در بارمان

Инчунин кобед

bozgasht

بازگشت

بازگشت در تصوّف اصل (کلمه)-ا شمم از اصول (کلمات)-ا هشتگانة وضعکردة ‌خواجه ‌عبدالخالق غجدوانی، که …