معلومات آخرین
Home / جغرافیا / موعمیناباد بالا

موعمیناباد بالا

دیهه‌ای است در ساویت قشلاق ایسکی‌گذر pیان آرجانیکیدزیاباد رسّ تاجیکستان تیرّیتاریی  کالخوز به نام کریم اسماعیلاو. از مؤمناباد بالا تا مرکز ساویت قشلاق 1 کم؛ تا ریان 6 کم؛ راه آسفالتپوش. اهالی‌اش 505 نفر (1981) ، تاجیکان. ساحة اساسی خواجگی-پخته‌کاری. زمینها از کانال کافرنهانآبیاری می‌شوند.

Инчунин кобед

دیهة سفیدشهرک

سفیدشهرک، دیهه‌ای است در ساویت قشلاق لاهوتی ریان خاولینگ، ولایت کولاب. تیرّیتاریة ساوخاز به نام …