معلومات آخرین
Home / جامعه / ملیناوسکیی، رادیان یکاولیویچ

ملیناوسکیی، رادیان یکاولیویچ

ملیناوسکیی رادیان یکاولیویچ (23. 11. 1898، آدیسّه-31. 3. 1967، مسکو) ، لشکرکش ساویتی، مارشال اتّفاق ساویتی (1944) ، دو کرت قهرمان اتّفاق ساویتی (1945 و 1958) ، قهرمان خلقی یوگاسلویه (1964). اعضای کپسّ از سال 1926. از سال 1914 در ارمیه. سالهای 20-30 او از کامندیر وزواد تا به درجة کامندیر کارپوس سبزیده رسید. آکادمی حربی به نام م. و. فرونزی را ختم نمود (1930). در اوّل جنگ بزرگ وطنی به کارپوس 48-ام تیراندازی، از آگوست 1941 به ارمیة 6-م فرماندهی می‌کرد. از دسامبر 1941 تا ژوئیة 1942 فرمانده فرانت جنوبی، از آگوست تا اکتبر 1942 به ارمیة 66-م در شمالتر استالینگرد فرماندهی می‌کرد. اکتبر نوامبر 1942 جا‌نشین فرمانده قشونهای فرانت وارانیج.

ز آخر نوامبر 1942 فرمانده ارمیة 2-یوم گوردییگی بود. از فوریه 1943 فرمانده فرانت جنوبی و از مارت فرمانده فرانت جنوب و غربی. از مه‌ای 1944 تا مه‌ای 1945 به قشونهای فرانت 2-یوم اکراینه، که در عملیات یسّы-کیشینیاو در آزاد کردن رومینیه، وینگریه، اوستریه و چکوسلواکی اشتراک کرده‌اند، فرماندهی می‌کرد. از ژوئیة 1945 فرمانده قشونهای فرانت زبیکلیه تعیین شد، که آن قشونها در عملیات استراتژی منجوریه ضربة اساسی زده بودند. بعد از جنگ فرمانده آکروگ حربی زبیکل و امور (1945-47) ، سرفرمانده قشونهای شرقی دور (1947-53) ، فرمانده قشونهای آکروگ حربی شرق دور (1953-56) ، جا‌نشین 1-ام وزیر مدافعه‌ و سرفرمانده قشونهای خشکی‌گرد (1956-57). از اکتبر 1957 تا مارت 1967 وزیر مدافعه‌ ا.ج.ش.س..

مولّیف کتاب «عسکران روسیه» (1969). از سال 1952 نامزد به اعضایی کم کپسّ، از 1956 اعضای کم کپسّ، دیپوتت ساویت عالی ا.ج.ش.س. (دعوتهای 2-7). با 5 آردین لنین، آردین «غلبه»، 3 آردین بیرق سرخ، 2 آردین سواراو (درجة 1) ، آردین کوتوزاو (درجة 1) ، 16 آردین خارجی و با مدالها مکافاتانیده شده است. در دیوار کرمل میدان سرخ مدفون است. آکادمی حربی قشون تنکهای زرهپوش به نام او گذاشته شده است.

در بارمان

Инчунин кобед

سفارت

سفارت، نمایندگی، کار و عمل سفیر، که از طرف دولتی به پایتخت دولت دیگر می‌رود. …