معلومات آخرین
Home / علم / موشالیها

موشالیها

موشالیها (caprifoliaceae) ، یک عایلة رستنیهای بتتگی (بعضاً پیچان) ، درخت نه چندان کلان، نیم‌بتّه و علفی دوپلّگی را گویند. برگ اکثر رو به رو جایگیرشده، بعضاً با اساسش یکجایه سبزیده، گل عادتاً دوجنسة اکتینامارفی یا زیگامارفی، غجوممیوه یا میوة دانکدار، بعضاً غوزمیوه دارند. 15-16 جنس (قریب 400 نمودر مشالیها در منطقه‌های معتدل نیمکرة شمالی می‌روید. در اتّفاق ریسپوبلیکه‌های ساویتی سوسیالیستی ا.ج.ش.س. 7 جنس (بیشتر از 75 نمود)-ا مشالیها می‌سبزد. از آنها مشال، عصای موسی، کلینه، لینّیّه، وییگیله و غیره بیشتر پهن گشته‌اند. در نباتات تاجیکستان تنها یک جنس مشالیها-مشال هست. بیشتر از 9 جنس مشالیها، که 130 نمود را در بر می‌گیرد، پرورش کرده می‌شود. اکثریّت مشالیها چون رستنیهای آرایشی استفاده می‌شوند. بعضی مشالیها را در طبّ (مثلاً، بیلسان) و چوب آنها را چون مصالح بناکاری استفاده می‌برند. میوة یک قطار مشالیها (مثلاً، مشال، کلینه) چون محصولات خوراکی به کار می‌رود.

دبیات: دیریویه ا کسترنیک سایوزه ساویتسکیخ ساتسملیستیچیسکیخ ریسپوبلیک، تام 6، مسکو- لنینگراد، 1962: دیریویه ا کسترنیک دلیه آزیلینینیه تدجیکیستنه، دوشنبه، 1965. یه. گ. تیمبیرگ.

در بارمان

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …