معلومات آخرین
Home / مدنیت و صنعت / موسیقی کمیروی

موسیقی کمیروی

موسیقی کمیروی (از لاتینی camera-خانه) ، اثر موسیقیست، که برای دستة خرد نوازندگان و سرایندگان ایجاد شده است (دوات (دوگانه) ، تریا (سه‌گانه) ، کورتیت (چارگانه) ، سانته، رمانس و غیره. اثرهای موسیقی یکّنوازی، که خاص اثرهای ایسترده و کنسرت نیستند (فوگه، ناکتیورن و غیره) ، نیز به موسیقی کمیروی تعلق دارند. آرامی و پرنفاستی و موجزی خصوصیت اساسی موسیقی کمیروی می‌باشد. موسیقی کمیروی عصر 16 در اتلیه اوّل به جنرهای واکلی و منبعد به دیگر جنرهای موسیقی راه یافته است. در تشکّل خصوصیتهای موسیقی کمیروی مکتب موسیقی وینه رل کلان بازیده است. بسته‌کاران تاجیکستان س. ا. بلسنین، ا. لینسکیی، ش. سیفیدّیناو، ج. آخوناو، x. اب-د‌الله‌اف، ا. همدماا، د. دوستم و-همّداف و ف. بدار در آفریدن اثرهای کلان موسیقی کمیروی-کورتیت، تریا’ و رمانس و بلّده‌ها حصّه ‌گذاشته‌اند. کورتیت تاری عبارت از چار قسم ش. سیفیدّیناو، رمانس برای ویالون‌چل و فارتیپینا، فوگه و وریسیه برای فارتیپینای 3. شهیدی، تریا برای اسکیپکه و فارتیپیه‌های x. عبدالله‌اف و غیره از چوملة آنهاست. آنها هم برای اسبابهای موسیقی اروپایی و هم برای اسبابهای ملّی (رباب، نه‌ای، چنگ، قوشنه‌ای و غیره) اثرهای زیاد کمیروی آفریده‌اند.

در بارمان

Инчунин кобед

سرخانه

سرخانه، قسم اوّل سرود، که به اندازة یک بیت متن سرود اجرا می‌شود. بعضاً سرخط …