معلومات آخرین
Home / علم / مونتخبات

مونتخبات

مونتخبات (عربی جمع انتخاب‌شده، برگزیده) ، مجموعه است، که یک قسم مهم آثار منظوم یا منثور ادیبی را در بر می‌گیرد. کلمه‌های برگزیده، گلچین، آثار یا اشعار منتخب با مونتخاب مرادف و هم‌معنایند. زیر این عنوانها یکچند مجموعة اثرهای ادیبان تاجیک به طبع رسیده‌اند: «گلچینی از دیوان اشار» ناصر خسرو (1957) ، «آثار منتخب» امیر خسرو دهلوی (1971-1975) ، «منتخبات *-ا کمال خجندی (i960) ، «منتخبات» مشفقی (1958) ، «منتخبات» سودا (1958) ، «آثار منتخب ”-ا هلالی (1958) ، «اشعار منتخب» شاهین (i960) و غیره.

ه. رحمان‌اف.

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …