معلومات آخرین
Home / علم / مونشی محمّدیوسوف ابن خواجه‌بقا

مونشی محمّدیوسوف ابن خواجه‌بقا

مونشی محمّدیوسوف اب­ن خواجه‌بقا (سال تولد و وفات نامع­لم) ، مورخ عصر 17 تاجیک. منشی در دربار حاکم بلخ ابدولموزف-فر محمّد مقیمخان منشی بود. همچون کارمند مسئول دیپلماتی به دربار تیموریان هند سفر کرده است. اثر اساسی منشی و تاریخ مقیمخانی» می‌باشد.

ساس: موکیخنسکیه استاریه. پیرسیدسکا س تدجیکسکاگا، پاسلیسلاوی، پریمیچنی ا اوکه‌ز. پروفسور ا. ا. سیمیاناوه، تشکینت، 1956.    ش. یوسفاو.

در بارمان

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …