معلومات آخرین
Home / علم / مومسیکولینان

مومسیکولینان

مومسیکولینان (عربی لجامبدست، روسیهش وازنیچیی، لاتینی auriga) ، برجیست در نیمکرة شمالی آسمان. منیرترین ستاره‌اش اییوق به قدر ظاهری-0، 1 روشنی می‌دهد. شرایط مساعد مشاهده دسامبر-ژانویه. در همة موضعهای  یتّیفاق ریسپوبلیکه‌های ساویتی سوسیالیستی ا.ج.ش.س. نمودار می‌شود. نگرید نیز آسمان.

در بارمان

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …