معلومات آخرین
Home / مختلف / مولوه

مولوه

مولوه 1) پرّنده‌ای است، که به واسطة وه‌ای هم‌جنسش را به دام می‌-کشند. نگرید نیز ملواح، 2) آدمی که برای به دست درآوردن آد­م دیگر آلت شود 6 فریبگری، که در ظاهر بیچاره، ساده و نامراد نماید.

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …