معلومات آخرین
Home / مدنیت و صنعت / مولایمت

مولایمت

مولایمت (عربی       -نرمی، حلیمی، موافقت) ، در اصطلاح موسیقی شرق نام آواز و بُعدهای (انتیرولهای) فارم و هماهنگ. در موسیقی‌شناسی امروزه به جای آن اصطلاح کانساننس استفاده می‌شود. به ملایمت ذوالاربع (حالا کورته) ، اولخمس (کوینته) ، اول-کلّ (آکتوه) ، زولکول و-ل-اربع (اندیسیمه) زولکول و-ل-خمس (دوادی­سیمه) برین انتیرولا، جنسهای چار و پنج زینه‌دار (تیترخارد  وه پینتخاردها) ، لحنهای به اثرهای موسیقی موافق داخل می‌شوند. عکس ملایمت مونافرگ.

در بارمان

Инчунин кобед

سرخانه

سرخانه، قسم اوّل سرود، که به اندازة یک بیت متن سرود اجرا می‌شود. بعضاً سرخط …