معلومات آخرین
Home / مدنیت و صنعت / مولّایاری یزدی

مولّایاری یزدی

مولّایاری یزدی (سال تولد نامعلوم-وفات 1546) ، شاعر فارس-تاجیک. در شخر یزد دکانداری کرده است. ملّایاری یزدی شاعر هجویی بوده، در بعضی شعرهایش وحشی بافقی را هجو کرده است.  وهشی بافقی نیز در جواب شعرهای هجویی گفته است. موافق معلوماتن منبعهای ادبی ملّایاریی  یزدی را به کُشتن کسی ایبدار نموده، به قتل محکوم کردند. وه‌ای بخشیده به این واقعه متله‌ای گفت­ست:

ز قتل ما خواهد شدن فردا تماشای دیگر.

چیزی نماند از عمر ما، مایم و فردای دیگر.

ین سخنها باعث رهایی یافتن از قتلش شده‌اند. ملّایاری یزدی اساساً غزل و رباعی گفته است؛ نمونه‌های اشع­ارش توسط تذکره‌ها تا زمان ما رسیده‌اند.

در بارمان

Инчунин кобед

سرخانه

سرخانه، قسم اوّل سرود، که به اندازة یک بیت متن سرود اجرا می‌شود. بعضاً سرخط …