معلومات آخرین
Home / مختلف / مولّابورهان ختلانی

مولّابورهان ختلانی

مولّابورهان ختلانی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، مدرّس و شاعر آخر عصر 19 و اوّل عصر 20. در ولایت کولاب هاز-ره تولد یافته، در بخارا علم آموخت. مدرّس مدرسة ‌خواجه ‌محمّد پارتا (بخارا) بود. م. الّابورهانی xتلانی، که از فضل و دانش بهرة تمام داشت، اوّلها با تخلّص «مشتاقی» شعر می‌گفت و بعدها ت­خلّوسش*بسمل» را گرفت. در تذکره‌های محترم، افضل و دیگر قید شده است، که ملّابورهان xتلانی استعداد و ذوق بلند شاعری داشت. اشعار پراکندة او را در بیاه‌های عصر 19 پیدا می‌کنیم. ملّابورهان xتلانی در اثرهای خود، که اکثر از غزلها عبارتند، حیات و عشق را ترنم و از نا­سازی زمان شکایت می‌کند.

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …