معلومات آخرین
Home / جامعه / موهکمّدییف صادق

موهکمّدییف صادق

موهکمّدییف صادق (تولدش 1898، بخارا-1960، تاشکینت) ، خادم دولتی و پرتیوی ساویتی، اشتراکچی فعال حرکت روالوتسیانی در آسیای میانه. اعضای کپسّ از سال 1919. سال 1932 آکادمیک تجارتی شهر تاشکینت را ختم نمود. در شورش سال 1916 و حرکت خلقی بخارا (1918) اشتراک کر­ده است. بارها تعکیب شده، از بوخا­ را به سمرقند فرار کرده است. سال 1920 با آتریدهای شورشگران قشونهای بخارایی سرخ در سرنگون کردن امارت بخارا اشتراک نمود. برابر برپا شدن رخسب یکچند سال در وظیفه‌های مسئول کار کرد. سالهای 1920-1923 ر­یس کامیتیت روالوتسیانی شهرِ سبز، کمیسر خلقی کارهای داخلی بخارا، 1924-1925 کمیسر خلقی زراعت و کمیسر خلقی صناعت ابریشم رسّ ازبکستان. سالی1926 کم پک (ب) ازبکستان محمّد را به  رسّ تاجیکستان فرستاد. خود همان سال جا‌نشین رئیس کامل‌اجرایة ریان کولاب تعیین گردید. بعد تا سال 1933 در کامیس­سریت خلقی تأمینات تاجیکستان، تشکیلاتهای گوناگون پرتیوی و ساویتی حصار و قیزیل مزار کار کرد. اشتراکچی کانگریسّ 2-یوم اینترناسیونالی کمونیستی (1920). با آردین ستارة سرخ (درچة 1)-ا رخسب و آردین بیرق سرخن محنت رسّ تاجیکستان مکافاتانیده شده است.

ش. جلیلاو، ا. قادراو.

در بارمان

Инчунин кобед

سفارت

سفارت، نمایندگی، کار و عمل سفیر، که از طرف دولتی به پایتخت دولت دیگر می‌رود. …