معلومات آخرین
Home / تکنولوژی / موهرّیک ابدی

موهرّیک ابدی

موهرّیک ابدی، پیرپیتو­م مابیلی (لات. ریگpetuum mobile، عیناً-حرکت ابدی) ، ماشین خیالییست، که بعد یک مراتبه به کار درآوردن بی استفادة انرژی­یه بیرونه مدّت دراز (ابدی) موتّسّیل کار کرده می‌تواند. چنین محرک ابدی محرک ابدی نوع 1 نامیده می‌شود. محرک ابدی به قانون بقا و بدل‌شوی انرژیه موالیف است، از این رو، ساختن آن غیر امکان می‌­باشد. ماشین خیالی دور عملکننده، که گرمی جسمهای احاطکننده (اقیانوس، دوایی دیگر منبعهای طبیعی گرمی، که عملاً تمامنشونده‌اند) را گرفته، آن را پرّه به کار تبدل داده تواند، محرک ابدی نوع 2 نامیده می‌شود. و­لی ساختن محرک ابدی نوع 2 هم اصلاً امکان‌ناپذیر می‌باشد. کار وه‌ای ظاهراً به قانون بقای انرژیه ضد نباشد هم، ولی به قانون دوّم ترمودینامیکه مخالف است. میخ­نیزمهایی، که از ذخیره‌های انرژیة طبیعی (انرژیة آفتاب، انرژیة ید­ را و غیره) دور و دراز کار کرده می‌توانند، با غایه محرک ابدی عمومیتی ندارند.

در بارمان

Инчунин кобед

samosval

سماسول

سماسول، ماشین خودریز، اتومبیل، پریسیپ یا نیمپریسیپ بارکشیست، که خود بارش را خالی می‌کند. سماسول …