معلومات آخرین
Home / مدنیت و صنعت / ‌محمّدشفیاع هرویی

‌محمّدشفیاع هرویی

موهمّدشفیاع هیروی   (سال تولد و وفاتش نامع­لم) ، متخلّص به شفیعا و معروف به پیشوا. خطّاط عصر 16. زادگا­هش دیهه ابه مضافات هرات.  در نوشتن نستعلیق و شیکس­ته استاد بوده است. محمّدشفیاع هرویی در خط شکسته شاگرد میرزا فصیحی انصاریست و در این خط اصلاحات و نویگری داخل کرده است. اکثر استادان خط شکسته را خط شفیعایی نامیده‌اند. از نمونة آثار خطّی محمّدشفیاع هرویی لوح مزار میر خسنجان ابدی (پدر خطّاط) به خطّ نستعلیک زیبا در ابد موجود است.

ه. نوراف.

در بارمان

Инчунин кобед

سرخانه

سرخانه، قسم اوّل سرود، که به اندازة یک بیت متن سرود اجرا می‌شود. بعضاً سرخط …