معلومات آخرین
Home / مدنیت و صنعت / ‌محمّد ابن علی‌

‌محمّد ابن علی‌

‌محمّد ابن علی‌ ابن محمّد شبایکاره‌ای (تولدش 1298، شبانکاره-سال وفاتش نامعلوم) ، مورخ و شاعر فارس-تاجیک. خدمت ‌خواجه ‌ریاس‌الدّین پی­سر رشید‌الدّین فضلولّاه را ادا می‌کرد. قصاید مدحی به او بخشیده است. سال 1333 به تألیف کتاب تاریخ بشر سر کرد. آن را سال 1335 انجام داده به ریاس‌الدّین پیشکش کرد، تا او آن را به ابوسعید-پادشاه مغول برساند، ولی ابوسعید وفات کرد و کتاب محمّد ابن علی‌ در نتیرة زدوخوردی از بین رفت. محمّد ابن علی‌ کتاب را از نو تألیف کرد و آن را «مجمع-ال-انساب» نامید. این اثر تاریخ عمومیست، که واقعات تا آخر پادشاهی ابوسعید رویداده را در بر می‌گیرد. معلومات در بارة بعضی سلسله‌های پادشاهی آوردن محمّد ابن علی‌ در تاریخهای دیگر به نظر نمی‌رسند. از این کی­تاب دو تحریر-یکی نسخة حجماً خرد و دیگر نوخسة کاملتر تا زمان ما رسیده است، که در لنین­گرد و اینچنین کتابخانه‌های بادلین و کیمبریج (الگلیه) محفوظند.

د .: س ت آ ر ا چ. ا. ، پیرسیدسکیه لیتی­رتوره. بیا-ببلیاگرفیچیسکیی آبزار، چ. 1 م 1072

در بارمان

Инчунин кобед

سرخانه

سرخانه، قسم اوّل سرود، که به اندازة یک بیت متن سرود اجرا می‌شود. بعضاً سرخط …