معلومات آخرین
Home / مختلف / مازندرانیها

مازندرانیها

مازندرانیها، قوم، اهالی مازندران. شمارة عمومیشان 1، 3 ملن نفر (1978). الفبا ندا­رند؛ زبانشان منسوب گروه زبانهای ایرانیست. دینداران شیعه‌مذهبند. ساکنان محلهای کوهسار به عرف و عادتهای قبیلوی رعایه می‌کنند. قبیله‌های مشهورترین: کدیکولاهی، پلنی. مازندرانیها با فارسها قرابت دارند. حالا از هر جهت به فارسها نزدیک می‌شوند. با دهقانی (شالی و غلّه‌کاری) و چاروا­داری (گوسفند و بزپروری) مشغولند.

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …