معلومات آخرین
Home / علم / ماراچنیک سمویل باریساویچ

ماراچنیک سمویل باریساویچ

ماراچنیک سمویل باریساویچ (تولد 1. 12. 1909، آدیسّه-15. 1. 1981، دوشنبه) ، فیلسوف ساویتی، دکتر علمهای فلسفه (1970؛ پروفسور 1971) ، خادم خذمت‌نشان‌دادة علم رسّ تاجیکستان. (1980). اعضای کپسّ از سال 1940. سال 1933 انستیتوت دولتی پیدگاگی آدیسسرا ختم نموده است. سالهای 1933-41 معلم انیویرسیتیت آدیسّه، 1941 انستیتی پیدگاگی استرخن. از آخر سال 1942 در تاجیکستان کار می‌کرد. سالهای 1943-44 داتسینت انستیتوت دولتی پیدگاگی لنین‌‌آباد و مدیر کفیدرة مارکسیزم-لنینیزم انستیتوت خواجگی قشلاق تاجیکستان، 1951-57 داتسینت کفیدرة فلسفة مکتب پرتیوی ریسپوبلیکوی در نزد کم پک تاجیکستان. ، 1957-65 اوّل داتسینت و بعد مدیر کفیدرة فلسفة انستیتوت دولتی طبّی تاجیکستان. از سال 1965 در اف رسّ تاجیکستان. اوّل به صفت مدیر کفیدرة فلسفه و بعد همچون پروفسور کفیدرة مذکور کار می‌کرد. زیاده از 30 رساله و مقالة علمی و علمی و عامّوی به قلم او تعلق دارند. در اثرهای ماراچنیک اساساً مسئله‌های تاریخ فلسفه و فلسفة طبیعت‌شناسی تدقیق شده‌اند.

س .: فیلاسافسکی وزگلیدы آمره خییمه، استالینبد، 1952؛ دیلیکتیچیسکیی متریالیزم آ وازماجناست ا دییستویتیلناست، استالینبد، 1957؛ دیلیکتیچیسکیی متریالیزم. آچیرک پا مارکسیستسکایی فیلاسافی دلیه می‌دیتسینسکیخ انستیتوتاو، د. ، 1963؛ دیلیکتیچیسکیی متریالیزم ا می‌دیکا-بیولوگیچیسکی نوک، د. ، 1969؛ دیلیکتیچیسکیی متریالیزم. فیلاسافسکی آچیرک دلیه ورچیی ا بیولوگاو، چ. 1، 2، 3، د. ، 1975.

در بارمان

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …