معلومات آخرین
Home / علم / مار آبی

مار آبی

مار آبی (natrix) ، یک جنس مار را گویند، که به عایلة colubridae، منسوب است. قریب 60 نمودش معلوم است. بیشتر در نیمکرة شرقی، استرالیا، افریکة جنوبی و تراپیکی در ا.ج.ش.س. (4 نمود) مسکن شده است. در تاجیکستان یک نمود آن (n. tessellata؛ نیگ. رسم) زندگی می‌کند. درازی n. tessellata 80-150 سم. رنگ پوستش زرد کبودتاب یا بور بوده، خالهای سیاهتاب یا خطهای کندلنگ دارد. در پشت سرش خال سیاهتاب به شکل حرف لاتینی v نمودار است. در شرایط تاجیکستان مار آبی در بلندی 300-2800 م از ساحل بهر، بیشتر در نزد آب‌انبارها، توکیها و زمینهای آبی دچار می‌شود. مار آبی خوب شنا می‌کند و زیر آب مدّت زیاد ایستاده می‌تواند. خوراکش ماهیهای خرد گوناگون و آبخاکیها می‌باشند. از ماههای مارت-آوریل تا اکتبر-نوامبر خیلی فعال می‌شود. در دورة جفتشوی (مارت-آوریل) دهها مار آبی جمع می‌شوند. مار آبی در ژوئیه-آگوست تخم می‌گذارد. در بعضی چایها به ماهی‌پروری و خواجگی ماهیداری ضرر می‌رساند. زهر ندارد.

د .: چیرناو س. ا. ، فونه تدجیکسکایی سّر، ت. 18، پریسمыکیوشییسیه، د. ، 1959.

س. ا. سید علییف.

در بارمان

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …