معلومات آخرین
Home / زیست شناسی / مارفاگینیز

مارفاگینیز

مارفاگینیز (از یون. morphe-نمود، شکل و… گینیز) ، مارفاگینیه (در بیولوگیه) ، پیدایش و انکشاف عضو، سیستمه و قسمهای دیگر بدن هم در وقت انکشاف فردی (آنتاگینیز) و هم در وقت تکامل تاریخی یا ایوالیوتسیانی (فیلاگینیز)-ا ارگانیزمها. آموزش مارفاگینیز یکی از پروبلمهای اساسی مارفالوژی» نباتات، هیوانات و آدم می‌باشد.

در بارمان

Инчунин кобед

safedaho

سفیده‌ها

سفیده‌ها، پراتیینها، مادّه‌های آرگنیکی کلانمالیکولة طبیعیی را گویند، که از امیناکیسلاته‌ها ترکیب یافته در ساخت …