معلومات آخرین
Home / علم / مانتماریلّانیت

مانتماریلّانیت

مانتماریلّانیت [از نام ش. مانمارییان (montmorillon) در فرنتسیی]، مینیرل گلی از گروه سلیکاتهای قَبَتدار. ترکیب شیمیایش تغییریابنده (سه، na) (mg، al، fehl (si، a1) 40، o] (oh) 2  nh20. سیستم کریستلّبندی مانتماریلّانیت ماناکلینی، کریستلّهایش کمیافت بوده، آنها را تنها در زیر میکروسکاپ الکترونی دیدن ممکن است؛ عادتاً برگمانندند. رنگ مانتماریلّانیت وابسته به آمیخته‌های ترکیبش سفید به گلابی، خاکستری و یا کبود مانل، بعضاً سرخ یا سبزتاب است. سختی‌اش قریب 1؛ زیچی‌اش قریب 1800 کگ/مز. مانتماریلّانیت تر شود، خیلی می‌دمد و این حالت هنگام در بین قَبَتهای ستروکتورة آن راه یافتن آب روی می‌دهد. مانتماریلّانیت محصول خاص فرسایش الیوماسیلیکتهاست در محیط عشقاری. مانتماریلّانیت جزء اساسی بینتانیتها بوده، در ترکیب خاک و جنسهای تهشینی دیگر نیز جایی دارد. گلهای مانتماریلّانیتدار ثروت مهم زیرزمینی بوده، در صناعت بافندگی (همچون واسطة شسته‌گری متاعها) و در صناعت صابونپزی و نیفت (چون گل صافکاری روغن رستنی و نیفت) استفاده می‌شوند. در تیرّ. تاجیکستان این خیل گلها بیشتر در بین ته‌نشستهای دورة تباشیر یافت می‌شوند.

در بارمان

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …