معلومات آخرین
Home / زیست شناسی / ماناتسیتها

ماناتسیتها

ماناتسیتها (از مانا… و یون. kytos-ظرف، در این جا هوجیره) ، یکی از شکلهای هوجیره‌های سفید بیدانة خون-اگرنولیتها. ماناتسیتها در مغز استخوان به وجود می‌آیند؛ عادتاً یدرای لُبیاشکل و تسیتاپلزمة سستبزافیلی دارند. در خون معتدل آدم 4-8%-ا لییکاتسیت را تشکیل می‌دهند. اندازة ماناتسیتها 12-20 مکم است. ماناتسیتها قابلیّت فگاتسیتازه دارند و از خون به بافته گذشته به مکرافگها تبدل می‌یابند.

Инчунин кобед

safedaho

سفیده‌ها

سفیده‌ها، پراتیینها، مادّه‌های آرگنیکی کلانمالیکولة طبیعیی را گویند، که از امیناکیسلاته‌ها ترکیب یافته در ساخت …