معلومات آخرین
Home / مختلف / مالیکانه

مالیکانه

مالیکان، بهرچة مالکانه، رینتة زمین در آسیای میانه در عصرهای 15-20. مالکانه بعد آسیای میانه را استیلا نمودن عربها پیدا شده باشد هم، تنها پس از عصر 15 رونق یافت. در خانیهای آسیای میانه تا غلبة روالوتسیة کبیر ساتسیلیستی اکتبر سه شکل مالکانه معمول بود: بیگار، ‌انداز در شکل محصولات و پول. در خواجگی قشلاق بیشتر ‌انداز محصولات جایی داشت. مالکانه از ده یک حصّة ‌هاسیل همه گونه زمین را در بر می‌گرفت. از سبب کم بودن خواجگیهای کلان غلّه‌کار رینتة بیگار در شکل تعمیر جوی و راهها، ساختمان پولها، انشائاتهای حربی، قلعه‌ها و غ. ادا می‌شد.

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …