معلومات آخرین
Home / مختلف / مالیکیّت شخصی

مالیکیّت شخصی

مالیکیّت شخصی در ا.ج.ش.س.، مالکیّت اندیویدولی گرجدنهای ساویتیست (درآمدهای محنتی و پس‌انداز، اسباب و انجام روزگار و استعمال شخصی) ، که به محنت شخصی اساس یافته است. کالخوزچیان موافق استو ارتیل خواجگی قشلاق می‌توانند اچستکة نزدیهولی (حیاتی) ، چاروای سیرمحصول، مورّ و آلات میدة خواجگی قشلاق داشته باشند. مالکیّت شخصی قسم ترکیبی ثروت ملّی مملکت است. موافق قانون‌‌گذاری ساویتی گرجدنها به مالکیّت شخصی، به میراث گرفتن آن حقوق دارند. دولت مالکیّت جمعیّتی ساتسیلیستی-اساس ساتسیلیزم را از هر جهت محافظت و افزون کرده، در برابر آن مالکیّت شخصی محنتکشان را حفظ می‌نماید، که افزودن آن به زیاد شدن مالکیّت جمعیّتی ساتسیلیستی وابسته است. مالکیّت شخصیی، که در ا.ج.ش.س. و دیگر مملکتهای ساتسیلیستی وجود دارد، از مالکیّت شخصی مملکتهای کاپیتالیستی به کلّی فرق می‌کند. در زمان ساتسیلیزم، که واسطه‌های استحصالات مالکیّت جمعیّتیست، مالکیّت شخصی به قانع گرداندن طلبات مادّی و معنوی خلق مساعدت می‌کند و هیچ گاه برای استثمار محنتی کرایه استفاده برده نمی‌شود. نیگ. نیز مالکیت.

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …