معلومات آخرین
Home / مختلف / مالسّها

مالسّها

مالسّها (از لات. mollis– نرم) ، مجموع جنسهای کوهی تهشینی، که در ریلیف اوهی پیدا شده‌اند و از طبقه‌های غفس (تا یکچند هزار م .) جنسهای تیرّنگینی: کانگلامیرت، ریگسنگ، الیورالیت، گل، گاها می‌رگیل عبارتند. از بس که دورة تهشینشوی مالسّها با پیدایش قطارکوه همشفت آن در یک وقت به وقوع می‌آید، مویین کردن سن گیالاگی مالسّها در مقرّر نمودن زمان و مدّت تشکّل خود قطارکوه کمک می‌رساند. از پست به بالا تغییر یافتن ترکیب و درشتی ته‌نشستها از تغییریابی سرعت بلندشوی قطارکوه درک می‌دهد؛ در عرض افق تغییر یافتن ترکیب گرنولامیتری مالسّها باشد، از کجا آورده شدن جنسپاره‌ها را می‌فهماند. دو خیل مالسّها موجود است: بحری و خشکی. مالسّهای بحری در قعر بحرهای نه چندان چقور، اکثر در لگونه‌ها، مالسّهای خشکی در قعر دریایو کول خاص، که در همواریهای نزدیکوهی یا پستخمیهای بینیکوهی واقع گشته‌اند، جمع می‌­شوند. پیدایش مالسّها به مرحلة آخرین انکشاف گیاسینکلینل راست می‌آید. مالسّها در دامنة قطارکوههای الپ، کرپت، کوکز، تیانشان، پا­میر (کانگلامیرتهای درواز) و در دیگر          سیستمه‌های کوهی بسیارند. پیدایش بعضی کانهای انگشت، نیفت و گاز، ریگسنگهای میسدار، نمک و غ. با مالسّها وابسته است.

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …