معلومات آخرین
Home / مختلف / ماهیهای اکوریومی

ماهیهای اکوریومی

ماهیهای اکوریومی، ماهیهای را گویند، که در اکوریومها پرورش کرده می‌شوند. بیشتر ماهیهای اکوریومی در شرایطهای طبیعی در آب‌انبارهای آبهای شیرین تراپیکی و سوبتراپیکی ساکن می‌باشند. ماهیهای اکوریومی عادتاً رنگ بنور، شکل زیبا و اندازة خرد دارند. به ماهیهای اکوریومی از قطار گل‌ماهیشکلها عایله‌های خرقینیدها، خیمیادایتیدها، اناستامیدها، گل‌ماهیها، از قطار خارماهیشکل زیرقتار خارماهیها، از قطار تسیپریپادانتیدها ماهیهای تخمزا، زندزا و غ. منسوبند. در بین ماهیهای اکوریومی ماهیچه‌های طلارنگ، گوپّیها، بربوسها، سکلیرها، لقّه‌ماهیچه‌ها، نئونها، نلناستاموسها و غ. بیشتر معمولند. ماهیهای اکوریومی ابژکت تدقیقات ژنتیکی، بیاخیمیوی و بیانیکه می‌باشند.

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …