معلومات آخرین
Home / مدنیت و صنعت / میرزا هوسین لاهیجی

میرزا هوسین لاهیجی

میرزا هوسین لاهیجی (سال تولد نامعلوم-وفات 1743) ، فیلسوف دورة صفویّه، پسر فیلسوف معروف عصر 17 ایران ابدورّزّاق لاهیجی. موافق معلومات مأخذها او «شمس-ال-یقین» نام اثر دارد. «زواهیر-ال-حکم» قسمی از «شمس-ال-یقین» است. در «زواهیر-ال-حکم» مسئله‌های تعریف و تقسیم وجود ماهیت و وجود، وحدت و کثرت، حادث و قدیم، ماهیّت جسم، مادّه و صورت، نوعهای حرکت، زمان، مکان، خلا، حرکت افلاک، نفس و نمودهای گوناگون آن بیان گشته‌اند.

م. حضرتقولاو.

در بارمان

Инчунин кобед

سرخانه

سرخانه، قسم اوّل سرود، که به اندازة یک بیت متن سرود اجرا می‌شود. بعضاً سرخط …