معلومات آخرین
Home / جغرافیا / مینتقه‌های گیاگرفی

مینتقه‌های گیاگرفی

مینتقه‌های گیاگرفی، قسمهای کلانترین زانویک سطح زمین. منطقه‌های گیاگرفی از همدیگر با حرارت و نمناکی، مسّة هوا، پراتسیسّهای بیاگیاخیمیوی و گیامارفالاگی، نمای رستنی، میگرتسیة هیوانات، گردش مادّه‌ها فرق می‌کو­نند. وابسته به اقلیم، مخصوصاً گرمی و نمناکی، منطقه‌های گیاگرفی به زانه‌های گیاگرفی گوناگون تقسیم می‌ش­وند. منطقه‌های گیاگرفی از ایکوتار به طرف قطبها و از دامنة کوه به جانب قلّه جایگیر شده‌اند. سطح کو­رة زمین به منطقه‌های ارکتیکی، انترکتیکی، سوبرکتیکی، سوبنترکتیکی، معتدل، سوبتراپیکی، تراپی­کی، سوباکوتاری، ایکوتاری تقسیم می‌شود.

در بارمان

Инчунин кобед

دیهة سفیدشهرک

سفیدشهرک، دیهه‌ای است در ساویت قشلاق لاهوتی ریان خاولینگ، ولایت کولاب. تیرّیتاریة ساوخاز به نام …