معلومات آخرین
Home / جامعه / میندانه

میندانه

میندانه، دیهه‌ای است در س ق. اری ریان پنجکینت، ولایت لنین‌‌آباد. مرکز کالخوز «مسکو». از میندانه تا مرکز س. ق. 12 کم، تا ریان 40 کم؛ راهش آسفالتپوش. اهالی‌اش 700 نفر (1981) ، تاجیکان. دیهه مکتب میانه، کیناتیتر، کلوب، چایخانه دارد. ساحه‌های اساسی خواجگی-تماکوکاری، غلّه‌کاری و چارواداری. زمینها از سای مینداوه آبیاری می‌ش­وند.

در بارمان

Инчунин кобед

سفارت

سفارت، نمایندگی، کار و عمل سفیر، که از طرف دولتی به پایتخت دولت دیگر می‌رود. …