معلومات آخرین
Home / علم / میکران

میکران

میکران (یون. mikron-خرد) ، یک واحد حاصلوی دراز است، که به 10-م یا 10 مّ برابر است. اختصار آن: مک، مکن، ق. سال 1967 بهای میکرون واحد نو-میکرومیتر (مکم) قبول کرده شد.

در بارمان

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …