معلومات آخرین
Home / علم / میکاین ارتیام ایوانوویچ

میکاین ارتیام ایوانوویچ

میکاین رتیام ایوانوویچ (5. 8. 1905، دیهه سنین، حاضره pیان تومنین، pسc ارم.-9. 12. 1970، ماسک­وه) ، اویکانستروکتار ساویتی، اکه‌د. اف ا.ج.ش.س. (1968؛ اعضا-کارّ، 1953) ، ژنرال-پال­کاونیک خذمت اینجینیری-تیخنی­کی، دو کرت قهرمان محنت ساتسیلیستی (1956، 1957). اعضای کپسّ از سال 1925. از سال 11923 اوّل در زوادخای راستاو دان و بعد در زواد «دینما» مسکو هرّات شده کار کرد. پس از ختم آکادمی حربی-هوایی اینجینیری به نامن ن. ا. جوکاوسکیی (1936) نمایندة حربی در زواد اویتسیانی و بعد جا‌نشین رئیس بیورای کانستروکتاری ه­مان ز-د بود. از سال 1940 سرکانستروجتار بیورای تجربوی-کانستروکتاری عاید به سمالیاتسازی. سال 1940 تحت راهبری میکاین (همراه م. ا. گوری­ویچ) سمالیات کرکنندة میگ-1 ساخته شد. نمود تکمیلیافتة س­مالیات مذکور (میگ-3) در جنگ بزرگ وطنی استفاده شد. میکاین یکی از پیانیران اویتسیة ریکتیوی در ا.ج.ش.س. می‌باشد. یک قطار سمالیاتهای قیرکنندة فوق‌الصدای ریکتیوی ساخت. با سمالیات ریکتیوی ا-266 (کانستروکتسیة میکاین) یکچند ریکاردهای جهانی گذاشته شد. دی­پوتت ساویت عالی ا.ج.ش.س. (دعوتهای 3-8). لوریت مکافاتهای دولتی ا.ج.ش.س. (1941، 1947، 1948، 1949، 1952، 1953) و لنینی (1962). با 6 آردین لنین و دیگ. آردین و مدالها مکافاتانیده شده است.

در بارمان

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …