معلومات آخرین
Home / علم / میکاین انستس ایوانوویچ

میکاین انستس ایوانوویچ

میکاین نستس ایوانوویچ (25. 11. 1895، دیهه سنین، حاضره ریان تومنین، رسّ ارم.-21. 10. 1978، مسکو) ، خادم دولتی و پرتیوی ساویتی، قهرمان محنت ک ساتسیلیستی (1943). از عایلة کارگر. اعضای کپسّ از سال 1915. سمیناریة دینی تبیلیسی را ختم نمود. سالهای 1917-18 در تبی­لیس، ایچمیدزین، باکو به کارهای پرتیوی راهبری می‌کرد و محرر گ. «ساتسیل-دموکرات»، «ازویستیه بکینسکاگا ساویته» بود مارت 1918 در پخش کردن عصیان کانترّیوالیوتسیانی مساواتچیان اشتراک کرد. سالهای 1919-20 به تشکیلات پنهانکاری پرتیوی راهبری کرد، 1920-22 در کارخای راهبریکنندة پرتیه در نیجنыی ناوگاراد، 1922-24 کاتب بیورای جنوب و شرق کم رکپ (ب) در راستاو دان، 1924-26 کاتب کامیتیت پرتیوی کیشو. کوکز شمالی، اعضای ساویت حربی و روالیوتسیانی آکروگ حربی کوکز شمالی، 1926-30 کمیسر خلقی سودای بیرونی و داخلی ا.ج.ش.س.، 1930-34 کامییوسر خلقی تأمینات ا.ج.ش.س.، 1934-38 کمیسر خلقی صناعت خوراکواری ا.ج.ش.س.، 1937-46 جا‌نشین رئیس سکخ ا.ج.ش.س.، 1941-46 اعضای بیورای سکخ ا.ج.ش.س.، در این زمان 1938-46 کا­میسّر خلقی سودای بیرونی. سال 1941 رئیس کامیتیت تأمینات آذوقه‌ و لوازمات ارمیة سرخ؛ 1942-45 اعضای کامیتیت دولتی مدافعه‌، 1946-55 جا‌نشین، 1955-64 جا‌نشین یکم رئیس ساویت وزیران ا.ج.ش.س.. در این زمان سالهای 1946-49 وزیر سودای بیرونی ا.ج.ش.س.، 1953-55 وزیر سودای ا.ج.ش.س.، 1964-65 رئیس پریزیدیوم ساویت عالی ا.ج.ش.س.، 1965-74 اعضای پریزیدیوم ساویت عالی ا.ج.ش.س.. وکیل سعیزدهای 10-24-ام پرتیه؛ در سعیزد 11-م (19221 نام زد، در سعیزد 12-م (1923) اعضای کم پر­تیه انتخاب گردید. از سال 1926 نامزد به اعضایی بیورای سیاسی کم وکپ (ب) ، از 1935 اعضای بیورای سیاسی کم وکپ (ب) ، 1952-66 اعضای پریزیدیوم کم کپسّ. دیپوتت ساویت عالی ا.ج.ش.س. (دعوتهای 1-8). مؤلف بسیار اثرها عاید به مسئله‌های اقتصادیات ساویتی و تاریخ پرتیه. با 6 آردین لنین آردین روالیوتسیة اکتبر، آردین بیرق سرخ و مدالها مکافاتانیده شده است.

ا .: مыسل ا واسپامیننیه آ لینی­نی، م. ، 1970؛ داراگایی باربы، کن. 1، م 1971.

در بارمان

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …