معلومات آخرین
Home / زیست شناسی / میلناز

میلناز

میلناز (یون. melanosis-سیاهشوی، از melano-سیاه، می‌شوم) ، می‌شوم) می‌لناپتیه در عضو و بافته‌ها حاصل‌شوی و از ده زیاد تقسیمشوی پیگمینت قهوه‌رنگ سیاختاب یا سیاه را (از گروه می‌لنینها) گویند، که در پوست، پردة شبکوی چشم، پردة مغز cap موجود است. می‌لناز مادرزادی و غیریمادرزادی می‌شود. به نمود اوّل می‌لناز مادرزادی پوست (می‌لنادیرمی) منسوب است، که در شکل داغ کنجدک 6 خالهای مادرزادی پیگ­مینتی ظاهر می‌گردند. می‌لناز غیریمادرزادی بیشتر در نتیجة تغییریابی فونکتسیة غدودهای سیکریتسیة درونی (غدودهای بالای گُرده، گیپافیز، غدودهای جنسی) انکشاف می‌یابد. می‌لناز پوست در نتیجة با کرباگیدریدها زهرآلود شدن آر­گنیزم، اینچنین در عصر تأثیر عاملهای فیزیکی، مکانیکی یا شیمیایی نیز انکشاف یافته می‌تواند.

در بارمان

Инчунин кобед

safedaho

سفیده‌ها

سفیده‌ها، پراتیینها، مادّه‌های آرگنیکی کلانمالیکولة طبیعیی را گویند، که از امیناکیسلاته‌ها ترکیب یافته در ساخت …